Program afiliacyjny Cedar Lake Ventures

Afilianci Cedar Lake Ventures mogą zarabiać na kierowaniu użytkowników na nasze witryny internetowe.

Naszych afiliantów uważamy za partnerów w zakresie wywoływania zainteresowania i promowania naszych witryn internetowych i chcemy wynagradzać ich za znajdowanie osób, które zostaną długoterminowymi użytkownikami oferowanych przez nas produktów i usług.

Za każdego poleconego nowego użytkownika, który zarejestruje się w ciągu 30 dni od polecenia, otrzymasz 20% przychodów uzyskanych z tego użytkownika przez okres 1 roku od daty jego rejestracji. Nie ma ograniczenia co do kwoty prowizji wypłacanej za danego użytkownika przez okres 1 roku, a wynagrodzenie afilianta uwzględnia zarówno zakupy subskrypcji jak i licencji.

Okres 30 dni zapewnia użytkownikom wystarczającą ilość czasu na rejestrację. Produktywne korzystanie z naszych witryn internetowych (np. pobieranie wyników) wymaga rejestracji, dlatego użytkownicy rejestrują się w zasadzie od razu. Jeśli więc użytkownik trafi na nasze witryny internetowe z twojego linku polecającego możesz być spokojny, że otrzymasz prowizję od przychodu uzyskanego od takiego użytkownika.

Płatności będziesz otrzymywać przez PayPal na zasadach miesięcznych, bez minimalnej kwoty wypłaty.

W programie afiliacyjnym Cedar Lake Ventures nie obowiązują żadne progi minimalne, dlatego zawsze otrzymasz zarobioną kwotę, a naliczanie prowizji przez cały rok eliminuje ryzyko, że poleceni przez ciebie użytkownicy ominą cię przy dokonywaniu kolejnych zakupów.

Zauważ, że oferujemy dużo korzystniejsze warunki niż większość programów afiliacyjnych, w których prowizja afilianta jest zwykle ograniczona do pojedynczego zakupu, a wypłaty są dokonywane dopiero po osiągnięciu określonego minimalnego progu.

Prosimy kierować do nas wyłącznie poważne zapytania. Aby uniknąć nieprzemyślanych zgłoszeń, wynagrodzenie afilianta wypłacamy dopiero po sfinalizowaniu transakcji przez przynajmniej 3 poleconych użytkowników.

Witryny internetowe objęte programem

Najważniejsze informacje dotyczące programu

  • Plik cookie polecenia: 30 dni

  • Prowizja za polecenie: 20%

  • Okres istnienia polecenia: 1 rok od utworzenia konta użytkownika

  • Prowizję od polecenia otrzymujesz od przychodów wygenerowanych w okresie istnienia polecenia przez poleconych przez ciebie nowych użytkowników.

Zasady wypłaty

  • Miesięcznie przez PayPal

  • 25 dni po zakończeniu miesiąca

  • Brak płatności minimalnej

  • Wypłaty rozpoczną się po dokonaniu zakupu przez 3 poleconych przez ciebie użytkowników

Informacje prawne

Zarejestruj się w programie afiliacyjnym